Exams

Upcomming exams at the English Center:

Cambridge YLE – 4 December 2020 at English Center

ECKET, PET, FCE, CAE – 5 December 2020 at English Center.

IELTS – 6 December 2020 at English Center

MAT, PAT, NSAA, TMUA, CTMUA – 4-5 November

Cambridge Exams

YLE-MOVERS/FLYERS – echivaleaza testul de limba engleza pt cl a V-a
KET- A2, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a IX-a
PET- B1, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a XII-a, BAC
FCE- B2, echivaleaza testul de limba engleza pt toate clasele mentionate
CAE- C1, echivaleaza testul de limba engleza pt toate clasele mentionate
CPE- C2, echivaleaza testul de limba engleza pt toate clasele mentionate

Business

BEC P, B1, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a XII-a, BAC, dar si pt. clasele a V-a si a IX-a
BEC V, B2, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a XII-a, BAC, dar si pt. clasele a V-a si a IX-a
BEC H, C1, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a XII-a, BAC, dar si pt. clasele a V-a si a IX-a

Examene IESOL

IESOL A1, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a V-a
JIESOL A2, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a IX-a, dar si pt. cl. a V-a
IESOL B1, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a XII-a, BAC, dar si pt. cl. a V-a si a IX-a
IESOL B2, echivaleaza testul de limba engleza pt toate clasele mentionate
IESOL C1, echivaleaza testul de limba engleza pt toate clasele mentionate
IESOL C2, echivaleaza testul de limba engleza pt toate clasele mentionate

English for Business

EFB P- A2, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a V-a
EFB 1- B1, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a IX-a, dar si pt. cl. a V-a
EFB 2- B2, echivaleaza testul de limba engleza pt cl a XII-a, BAC, dar si pt. cl. a V-a si a IX-a
EFB 3- C1, echivaleaza testul de limba engleza pt toate clasele mentionate
EFB 4- C2, echivaleaza testul de limba engleza pt toate clasele mentionate