Recunoașterea și echivalarea examenelor de limba engleză CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

Examene de limba engleză administrate de European Examinations Centre – EECentre şi recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale din România.

CLASA a V-a

Recunoașterea și echivalarea examenelor internaționale de limba engleză la admiterea în clasa a V-a:

Clasa a V-a

Probele de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensiv pot fi echivalate cu certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere internațională, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională, conform Regulamentului cadru 2016/2017, art. 139 (7), disponibil la: https://bit.ly/2EaHfF9.

Notă: Doar examenele promovate sunt luate în considerare pentru recunoaștere și echivalare.

Clasa a IX-a

Recunoașterea și echivalarea examenelor internaționale de limba engleză la admiterea în clasa a IX-a cu predare limba engleza regim bilingv:

Clasa a IX-a

Probele de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv pot fi echivalate cu certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere internațională, elevii care dețin astfel de certificate fiind admiși fără a mai susține proba de competente lingvistice la limba moderna respectiva, conform OM 4797, art. 10, disponibil la: https://bit.ly/2LL05Jd.

Notă: Doar examenele promovate sunt luate în considerare pentru recunoaștere și echivalare.